Hva er EFT?

Hva er EFT?

EFT står for emotional freedom technique også kalt tapping. Det er en metode som brukes for å fjerne følelser som påvirker deg negativt. Det kan være alt fra fryk og fobier til ryggsmerter som veldig ofte skyldes negative følelser som stress eller sinne.

Ofte har vi hendelser fra fortiden som påvirker oss negativt i dag. Ved å fjerne de negative følelsene fra disse hendelsene vil man frigjøre stress og få en forbedret livskvalitet.

EFT ble oppfunnet av Gary Craig og er en vidreutvikling fra TFT
(Tanke-felt Terapi).

Hvordan virker det?
Teorien bak EFT er at alle negative følelser skyldes en forstyrrelse i kroppens energisystem. La oss si noe uventet skjer og du skvetter. Da er det en forstyrrelse som skjer i kroppen som retter seg opp ganske fort, men noen ganger klarer vi ikke slippe denne løs forstyrrelsen. Spesielt i situasjoner som er vanskelige. Det er da EFT er veldig nyttig. Ved å gå igjenom episoden mens vi samtidig tapper lett på endepunktene til forskjellige energi-kanaler på kroppen vil du kunne rette opp denne forstyrrelsen slik at den hendelsen ikke lenger påvirker deg. Når energien din flyter bra påvirkes kropp å sinn positivt. Du føler deg lettere, bedre humør og får en fin mental klarhet.